Informace o nás

 

  Lékařka:   MUDr. Marcela Neustupová

  • praktický lékař pro děti a dorost
  • promoce v roce 1974
  • atestace z pediatrie v roce 1978
  • od roku 1993 soukromá ordinace PLDD
  •  v minulosti několik let provozovaná alergologická ordinace
  •  homeopatické kursy

 

  Sestra: Martina Kaválková