Sazebník výkonů

Vstupní prohlídka před nástupem do zaměstnání..................................200,0 Kč

Vyšetření způsobilosti k řízení motorového vozidla...............................150,0 Kč

Rozšíření řidičského průkazu o další vozidlo...........................................100,0 Kč

Vyšetření k vystavení zdravotního průkazu..............................................150,0 Kč

Vyšetření před nástupem do mateřské školy...........................................80,0 Kč

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
                                                     / přihl. na střední a vysokou školu........100,0 Kč

Vyšetření způsobilosti sportovní aktivity................................................. 100,0 Kč

Očkování na žádost rodičů / klíšť.encephalitida, chřipka, meningokok
                                                  hepatitis A i B, HPV /....................................100,0 Kč

Potvrzení o možné účasti na letním tábpoře, sportovní akci apod.........50,0 Kč

Náhrada ztraceného očkovácího či zdravotního průkazu.....................100,0 Kč

Výpis z dokumentace při pojistné události.............................................. 100,0 Kč

Náušnice / klasicky i piercing/..................................................................   100,0 Kč