Informace ke změně zákona od 1.4.2012

Vážení rodiče,

nový Zákon o zdravotních službách, který vešel v platnost od 1.4.2012, přináší některé nové povinnosti.

Jednou z nich je souhlas obou rodičů s výkonem, který může zásadně ovlivnit zdravotní stav dítěte. V naši praxi se toto týká zejména nepovinných očkování u dětí do 15 let.

Další novinkou je písemné potvrzení, jímž je podmíněno ošetření dítěte staršího 15 let bez doprovodu rodičů (formulář naleznete pod tímto textem). K očkování je nutný doprovod rodičů vždy. Pokud se vaše dítě dostaví k lékařskému ošetření v doprovodu třetí osoby, nebo bude-li třetí osoba žádat informace o zdravotním stavu, musí být k tomuto Vámi pověřena (formulář naleznete pod tímto textem).

Ve snaze omezit  na minimum zdržení vznikající v důsledku těchto administrativních výkonů Vás prosíme o spolupráci.

Budete-li mít zájem o jakékoli nepovinné očkování, prostudujte si, prosím, příbalovou informaci, odkazy najdete  ZDE  Pokud něčemu v textu neporozumíte, podáme Vám doplňující informace telefonicky nebo osobně v ordinaci v okamžiku, kdy se budeme domlouvat na objednání očkovací látky a termínu očkování.

Zde naleznete rovněž formulář k udělení informovaného Souhlasu / nesouhlasu . Požadovaný formulář vytiskněte, vyplňte a podepsaný oběma zákonnými zástupci přineste k očkování s sebou. Nesouhlas vyžadujeme pouze u očkování nepovinných, státem hrazených (pneumokoky, rakovina děložního čípku). Bez splnění výše uvedených náležitostí nebude výkon proveden.

Děkujeme.

Další formuláře ke stažení:

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování
Souhlas - nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
Souhlas a nesouhlas nepovinné očkování
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách

Informovany souhlas Boostrix.doc (16,5 kB)
Informovaný souhlas Cervarix.doc (18 kB)
Informovany souhlas Encepur preockovani.doc (16,5 kB)
Informovany souhlas Encepur.doc (17,5 kB)
Informovaný souhlas Engerix 10.doc (17,5 kB)
Informovany souhlas FSME IMMUN preockovani.doc (16,5 kB)
Informovaný souhlas FSME IMMUN.doc (18 kB)
Informovaný souhlas Havrix 720 nebo 1440.doc (17 kB)
Informovany souhlas Infanrix-Hib.doc (17,5 kB)
Informovany souhlas Menjugate.doc (16,5 kB)
Informovany souhlas Menveo.doc (16,5 kB)
Informovany souhlas NeisVac C.doc (16,5 kB)
Informovaný souhlas Pneumo 23.doc (16 kB)
Informovany souhlas Prevenar 13.doc (18 kB)
Informovaný souhlas Silgard.doc (18 kB)
Informovany souhlas Synflorix.doc (18 kB)
Informovany souhlas Tetavax.doc (16 kB)
Informovaný souhlas Twinrix paediatric nebo adult.doc (17,5 kB)
Informovaný souhlas Varilrix.doc (15,5 kB)
Informovany_souhlas_Boostrix-polio.doc (16 kB)
Informovany_souhlas_HEXA.doc (17,5 kB)
Informovany_souhlas_Infanrix.doc (16 kB)
Informovany_souhlas_Priorix- tetra.doc (16,5 kB)
Informovany_souhlas_Priorix.doc (15,5 kB)